Villkor och bestämmelser

1. Acceptans av villkoren

Genom att besöka eller använda webbplatsen ”molle.nu” samtycker du till att följa och vara bunden av dessa omfattande Villkor och bestämmelser. Om du inte är överens med dessa villkor, vänligen använd inte denna webbplats.

2. Användning av webbplatsen

  • Du måste vara minst 18 år gammal för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du uppfyller detta ålderskrav.
  • Du är ansvarig för att skydda konfidentialiteten för ditt konto och alla inloggningsuppgifter som är kopplade till webbplatsen.
  • Det är förbjudet att använda webbplatsen för olagliga eller obehöriga ändamål, inklusive, men inte begränsat till, bedrägeri, hacking eller distribution av skadlig programvara.
  • Du samtycker till att inte utföra skadliga eller störande handlingar som kan störa den normala drift av webbplatsen eller andra användares upplevelse.

3. Rättigheter till immateriell egendom

Innehållet, logotyperna, varumärkena och all annan immateriell egendom som visas på denna webbplats ägs av ”molle.nu” och skyddas av immaterialrättsliga lagar.

Det är förbjudet att använda, reproducera eller sprida innehållet på denna webbplats utan skriftligt medgivande från webbplatsens ägare. Obehörig användning kan leda till rättsliga åtgärder.

4. Användargenererat innehåll

Användare kan ha möjlighet att skicka innehåll till webbplatsen, inklusive recensioner, kommentarer eller annat användargenererat innehåll. Genom att skicka innehåll ger du ”molle.nu” en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda, ändra och visa ditt inskickade innehåll.

Du är ensam ansvarig för noggrannheten, lagligheten och originaliteten hos det innehåll du skickar till webbplatsen. ”molle.nu” förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera användargenererat innehåll som bryter mot dessa Villkor och bestämmelser eller anses vara olämpligt.

5. Sekretesspolicy

Din användning av denna webbplats regleras också av vår Sekretesspolicy. Läs Sekretesspolicyn för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information. Vårt åtagande att skydda din integritet är en grundläggande del av vår verksamhet.

6. Begränsning av ansvar

”molle.nu” strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt och fullständigt. Vi ger dock inga garantier eller utfästelser om innehållets noggrannhet, tidpunkt eller lämplighet för något ändamål.

Under inga omständigheter kommer ”molle.nu” att vara ansvarig för direkt, indirekt, incidentell, särskild eller följdskada som uppstår från din användning eller oförmåga att använda denna webbplats, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, förlust av data eller avbrott i verksamheten.

7. Avslutande

”molle.nu” förbehåller sig rätten att avsluta eller suspendera din åtkomst till webbplatsen utan förvarning för överträdelse av dessa Villkor och bestämmelser. Avslutningen kan ske om du deltar i förbjudna aktiviteter, bryter mot immaterialrättsliga rättigheter eller stör webbplatsens funktion.

Dessa omfattande Villkor och bestämmelser utgör det fullständiga avtalet mellan dig och ”molle.nu” när det gäller din användning av webbplatsen. Underlåtenhet att verkställa någon del av dessa villkor utgör inte ett avstående från vår rätt att senare verkställa eller utöva några villkor eller bestämmelser.